Jak fungujeme

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální bydlení lidem v nouzi. Pomoci můžete i vy.

Vaše půjčky a dary pomáhají získat dostupné bydlení domácnostem zejména v Ústeckém kraji. Budoucí nájemníky vytipuje partnerská sociální služba ze svých klientů, kteří jsou v akutní nouzi a nový domov jim může zásadně proměnit život.

Lidé, kterým spolu s námi pomáháte, by ve své situaci mohli snadno skončit ve spárech obchodníků s chudobou. Takto ale získají bezpečné zázemí pro řešení svých problémů a zároveň záruku standardní nájemní smlouvy s přiměřeným nájemným. Jeho výši nastavujeme tak, abychom respektovali jejich příjmovou situaci a zároveň spolehlivě dostáli závazkům vůči věřitelům.

Aby projekt fungoval, je potřeba nejen poskytnout domácnostem bydlení, ale také s nimi dále pracovat. Proto spolupracujeme s neziskovými organizacemi Člověk v tísni a Armáda spásy, které našim nájemníkům poskytují podporu podle jejich potřeb. Tento model spolupráce je již vyzkoušený a osvědčil se.

Jednoduše ve 3 krocích

1.

Fond dostupného bydlení, z.ú., si půjčí peníze od drobných věřitelů.

2.

Za tyto peníze nakoupí byty, které pronajme lidem v bytové nouzi.

3.

Z vybraného nájemného bude splácet dluh a úroky.

Jak konkrétně
fungujeme?

Rozhodnete se půjčit Fondu peníze.

Po kliknutí na tlačítko níže vyplníte své údaje a my pro Vás připravíme smlouvu, kterou nám podepsanou pošlete zpět. Aby byla správa co nejjednodušší, je minimální půjčka 10 000 Kč. Všechny vyšší půjčky musí být násobkem 10 000 Kč.

Půjčku uzavíráme na 30 let s ročním úrokem 3 %. Z důvodu jednoduchosti správy se úrok začíná počítat od 1. 1. následujícího kalendářního roku po uzavření Smlouvy.
V případě dobré ekonomické situace s vámi můžeme uzavřít individuální dohodu
a půjčky splácet rychleji.

Splátky jistiny a roční úrok vám odešleme vždy začátkem prosince.

Náš tým

foto JB

Jan Beneš

Ředitel

Pracuje jako lékař na Klinice kardiologie v Institutu klinické a experimentální medicíny, kde se dlouhodobě věnuje problematice chronického srdečního selhání a zobrazovacím metodám v kardiologii. Mimo klinickou a vědeckou činnost se věnuje popularizaci kardiologie. Je autorem knihy Kardiologie (nejen) pro pacienty.

Adam Fialík

Adam Fialík (PSB)

Člen správní rady

Ve správní radě zastupuje Platformu pro sociální bydlení, kde působí jako poradce zavádění Housing First a tajemník rady. Vzděláním je sociolog a sociální pracovník. Sociálnímu bydlení se věnuje takřka deset let a to v nejrůznějších oblastech: sociální pracovník, metodik, konzultant, lektor nebo výzkumník/evaluátor.

turek-foto

Matěj Turek

Člen správní rady

Podnikatel a investor, je spoluzakladatelem platební platformy pro drobné podnikatele Trisbee. Kromě Fondu dostupného bydlení podporuje například organizace Junák – český skaut nebo Učitel naživo.

foto wer

Weronika Lipšová

Členka správní rady

V rámci bakalářského studia vystudovala obor Sociální politika a sociální práce, následně na magisterském stupni obor Sociální pedagogika. Působila jako sociální pracovnice organizace Člověk v tísni v sociálně vyloučené lokalitě, kde se věnovala pomoci lidem na okraji společnosti. Nyní pracuje jako dluhová poradkyně. Členství ve správní radě Fondu vnímá jako příležitost pomáhat osobám v neúnosné bytové nouzi.

PK_pro_FDB

Petr Kutílek

Člen správní rady

Vzděláním politolog, praxí manažer, píárista a učitel, zvolením zastupitel největší městské části v Praze. Je hluboce přesvědčen, že všichni lidé jsou si rovni ve své důstojnosti. A to bez slušného bydlení nejde. Váží si tedy, že byl přizván do správní rady Fondu, a věří, že díky práci zde a díky tlaku na změnu veřejné politiky se povede posílit důstojnost pro všechny.