Skutečné příběhy

Příběhy lidí, kterým náš fond pomohl

Pan David

Pan David se narodil v roce 1947 v malé vesnici u Mladé Boleslavi. Jeho maminka pocházela z rodiny na Slovensku a táta byl topič. Na dětství nevzpomíná moc rád, jeho táta byl podle jeho slov pracant, ale když se napil, často rodinu bil. David vzpomíná

Paní Oksana

Ke konci března jsme se sešli s paní Oksanou, jejími dětmi a rodinnou přítelkyní Irinou. Irina nám tlumočila Oksaniny zkušenosti dnů z přelomu února a března, během kterých s dětmi utíkala z Ukrajiny zasažené ruskou agresí. Oksana bydlí v centru přístavu Mykolajiv na jihu Ukrajiny. Jako první

Paní Renata

Matka samoživitelka se 3 dětmi, doposud bydlela ve vyloučené lokalitě a zcela nevyhovujícím bytě- v bytě například nebylo centrální vytápění, topit musela dřevem a celkový stav domu byl tragický (fotografie je skutečná z předchozího domu, kde paní bydlela). K problémům přibyly nepřiměřeně vysoké zálohy za

Pan Antonín

Pohnutý příběh nájemníka Antonína se objevil v pořadu 168 hodin.

Paní Jindřiška

Doposud již 10 let bydlela se synem a matkou v bytě 29m2 bez kuchyňské linky a teplé vody. Lepší bydlení si nemohla dovolit kvůli nemoci a nutnosti vysoké kauce. O předchozí vyhovující bydlení přišli z důvodu finanční tísně. Paní Jindřišce a její rodině jsme nabídli bydlení ve

Pan Alexander

Pan Alexander žil v nájemním bytě naposledy v roce 2005, následně bydlel na ubytovně a nyní v azylovém domě. Má zkušenost i s bezdomovectvím. Od srpna 2021 získá do pronájmu byt ve vlastnictví Fondu dostupného bydlení. Děkujeme všech dárcům a věřitelům, kteří svou podporou umožnili panu Alexandrovi

Příběh paní Štěpánky

Po úmrtí partnera bydlela se třemi dětmi v pronajatém bytě, ale měsíční nájem 19 000 Kč nebyla jako samoživitelka schopná platit. Jediným řešením byla ubytovna (kouřem páchnoucí špeluňka s tmavými místnostmi a malými okny a se sociálním zařízením v jiném patře). Tato ubytovna ale byla vedena jako

Pan Jan s manželkou

Do bytové tísně se dostali, když majitel prodal nájemní byt, kde do té doby bydleli. Z bytu se přestěhovali na ubytovnu, ale i tu zavřeli a tak se museli odstěhovat k dceři, aby nezůstali na ulici. Během krátké doby tedy dvakrát ne svou vlastní

Příběh Jiřího: Rozchod s přítelkyní ho dostal na ulici

Než se Jiří dostal díky Fondu do nájemního bydlení, žil nějakou dobu bez střechy nad hlavou Jiří žil původně se svou přítelkyní a nezletilou dcerou v pronajatém bytě. Lavina problémů se spustila v momentě, kdy přítelkyně bydlení opustila. Jiří zůstal na hrazení nájemného

Informace o zpracování osobních údajů

Vydlužitel (Fond dostupného bydlení, z.ú) je správcem osobních údajů, které mu zapůjčitel sdělí v rámci smlouvy o zápůjčce. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje zapůjčitele v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo účtu, e-mail, telefon.
Účelem zpracování těchto údajů je příprava smlouvy o zápůjčce, plnění smlouvy o zápůjčce a administrace této smlouvy.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy zápůjčce nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy.
Údaje nebudou předávány žádné třetí straně. Údaje budou zpracovány po dobu trvání smlouvy o zápůjčce a dalších 10 let po jejím
skončení. Zapůjčitel bere na vědomí, že může požadovat informace o osobních údajích zpracovávaných vydlužitelem, jakož i o opravu, vymazání nebo omezení zpracování těchto osobních údajů. Zapůjčitel má rovněž právo obracet se se svými podněty nebo stížnostmi na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Neposkytnutí osobních údajů vyžadovaných smlouvou o zápůjčce má za následek nemožnost tuto smlouvu uzavřít.