Skutečné příběhy

Příběhy lidí, kterým náš fond pomohl

Paní Alžběta

žila několik let v menším městě se svými 3 dětmi v podnájmu. V tomto městě příležitostně pracovala, hlavně brigádně, práci na stálý úvazek zde bylo velmi obtížné nalézt. Setkávala se velmi často s klasickým přístupem větších zaměstnavatelů, kteří neradi zaměstnávají osoby na pracovní smlouvy,

...

Paní Jindřiška a pan Milan.

spolu žijí od r. 2001. Bydleli v jedné místnosti v bytě u kamaráda. Dávali mu peníze na nájem, oni však zjistili, že neplatil a tak měli obavu, že budou vystěhováni. Proto raději sami odešli, své věci si předtím schovali ve sklepě.   Našli si

...

Paní Sylva

jako matka dvou nezletilých dětí přišla o zaměstnání při pandemii Covid-19. Jelikož bydlela v nezkolaudovaném bytě, neměla nárok na příspěvek na bydlení, a o byt tedy přišla. Obě děti musela dát do péče své matce a bydlela u dalších příbuzných. Paní Sylvě jsme nabídli adekvátní byt

...

Paní Iveta a pan Marek

Paní Iveta s panem Markem bydleli od srpna 2021 v humanitárním ubytování, které vzniklo v Praze během covidové pandemie pro lidi bez domova. Za provizorní ubytování byli vděční, ale vadili jim hluční sousedé, kvůli kterým se nemohli v noci pořádně vyspat. Protože mají oba

...

Pan David

Pan David se narodil v roce 1947 v malé vesnici u Mladé Boleslavi. Jeho maminka pocházela z rodiny na Slovensku a táta byl topič. Na dětství nevzpomíná moc rád, jeho táta byl podle jeho slov pracant, ale když se napil, často rodinu bil. David vzpomíná

...

Paní Oksana

Ke konci března jsme se sešli s paní Oksanou, jejími dětmi a rodinnou přítelkyní Irinou. Irina nám tlumočila Oksaniny zkušenosti dnů z přelomu února a března, během kterých s dětmi utíkala z Ukrajiny zasažené ruskou agresí. Oksana bydlí v centru přístavu Mykolajiv na jihu Ukrajiny. Jako první

...

Paní Renata

Matka samoživitelka se 3 dětmi, doposud bydlela ve vyloučené lokalitě a zcela nevyhovujícím bytě- v bytě například nebylo centrální vytápění, topit musela dřevem a celkový stav domu byl tragický (fotografie je skutečná z předchozího domu, kde paní bydlela). K problémům přibyly nepřiměřeně vysoké zálohy za

...

Pan Antonín

Pohnutý příběh nájemníka Antonína se objevil v pořadu 168 hodin.

...

Paní Jindřiška

Doposud již 10 let bydlela se synem a matkou v bytě 29m2 bez kuchyňské linky a teplé vody. Lepší bydlení si nemohla dovolit kvůli nemoci a nutnosti vysoké kauce. O předchozí vyhovující bydlení přišli z důvodu finanční tísně. Paní Jindřišce a její rodině jsme nabídli bydlení ve

...

Informace o zpracování osobních údajů

Vydlužitel (Fond dostupného bydlení, z.ú) je správcem osobních údajů, které mu zapůjčitel sdělí v rámci smlouvy o zápůjčce. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje zapůjčitele v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo účtu, e-mail, telefon.
Účelem zpracování těchto údajů je příprava smlouvy o zápůjčce, plnění smlouvy o zápůjčce a administrace této smlouvy.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy zápůjčce nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy.
Údaje nebudou předávány žádné třetí straně. Údaje budou zpracovány po dobu trvání smlouvy o zápůjčce a dalších 10 let po jejím
skončení. Zapůjčitel bere na vědomí, že může požadovat informace o osobních údajích zpracovávaných vydlužitelem, jakož i o opravu, vymazání nebo omezení zpracování těchto osobních údajů. Zapůjčitel má rovněž právo obracet se se svými podněty nebo stížnostmi na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Neposkytnutí osobních údajů vyžadovaných smlouvou o zápůjčce má za následek nemožnost tuto smlouvu uzavřít.

Výroční zprávy