Příběh Josefa a jeho rodiny: Z vyloučené městské čtvrti do klidného prostředí

Než rodina dostala možnost přestěhovat se do klidného prostředí, žila na ubytovně a ve vyloučené lokalitě města

Rodina Josefa se špatným sociálním zázemím, bydleli delší dobu na ubytovně v okresním městě. Ta ale byla zrušena a rodina si našla bydlení v sociálně vyloučené lokalitě, podobně jako spousta jiných obyvatel ze zrušené ubytovny.

 

Finanční situace rodiny neumožňovala hledat vhodnější bydlení

V sociálně vyloučené lokalitě žila rodina zhruba jeden rok. Nejenže bydlení bylo z důvodu častého hluku a nepoměrů v sousedství nevhodné, zároveň bylo poměrně drahé. Úhrada nájemného ukrojila většinu měsíčního příjmu rodiny, kterým je invalidní důchod dcery. Matka je po mrtvici a otec nemůže ve svém předdůchodovém věku najít žádnou práci, i když by o přivýdělek moc stál.

 

Situace rodiny se změnila díky spolupráci s nadací Pomoc na cestě vzhůru

Díky této spolupráci na počátku roku 2020 dostala rodina možnost přestěhovat se do jiné části města – výrazně klidnějšího prostředí s podstatně nižším nájemným. Finanční situace rodiny se díky této pomoci stabilizovala a vzrostla i celková spokojenost všech členů domácnosti.

 

Příběh jsme zveřejnili se svolením Josefa. Kvůli přání na zachování anonymity jsme změnili všechna jména a některé další údaje, jako například název města a městských částí.