Pan Alexander

Pan Alexander žil v nájemním bytě naposledy v roce 2005, následně bydlel na ubytovně a nyní v azylovém domě. Má zkušenost i s bezdomovectvím. Od srpna 2021 získá do pronájmu byt ve vlastnictví Fondu dostupného bydlení. Děkujeme všech dárcům a věřitelům, kteří svou podporou umožnili panu Alexandrovi tento byt získat!